Wymiany i zwroty

  1. Zgodnie z obowiązującą ustawą zakupy dokonywane poza wydzielonymi punktami handlowymi (sklepami) dają prawo klientowi do zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyn. Sprzedający poprzez Internet lub inne media nie mają prawa odmówić przyjęcia towaru i zwrotu wartości. Kupujący winien jest poprzeć chęć zwrotu pisemnym oświadczeniem przesłanym na adres sprzedającego listem poleconym, bądź dołączonym do paczki ze zwracanym towarem.
  2. Przy odbiorze paczki należy sprawdzić zawartość w obecności kuriera. Jeśli towar jest uszkodzony, należy sporządzić protokół szkody i odesłać go do nas. Pamiętajmy, że kurier nie ma obowiązku czekania, w takim przypadku mają Państwo 3 dni na zgłoszenie uszkodzonej paczki do firmy przewozowej.

  3. Zwracany towar nie może nosić żadnych oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny, w pełni sprawny oraz fabrycznie zapakowany. Towar musi być również dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku zwracany towar nie zostanie przyjęty.

  4. Jeżeli zakupiony towar odbierany jest osobiście, ustawa nie znajduje zastosowania, ponieważ do zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz sprzedaży dochodzi fizycznie w punkcie handlowym będącym oddziałem firmy.

  5. W celu dokonania zwrotu należy niezwłocznie po podjęciu decyzji o zwrocie towaru powiadomić o tym Sprzedającego wysyłając na adres sklep.internetowy@zumaline.pl email ze stosownym zawiadomieniem i oczekiwać na kontakt w celu ustalenia szczegółów zwrotu. Podstawą przyjęcia zwrotu towaru jest zwrot dowodu zakupu: paragon lub faktura VAT. Dowód zakupu wraz z nr konta bankowego, na który Kupujący chce otrzymać zwrot kwoty należy dołączyć do zwracanego towaru.
  6. W przypadku faktury VAT warunkiem zwrotu pieniędzy jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej. Równowartość zwróconego towaru otrzymuje Klient w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z oryginałem paragonu do siedziby firmy (w przypadku, gdy dokumentem sprzedaży był paragon) od daty dostarczenia podpisanej faktury korygującej (w przypadku, gdy dokumentem sprzedaży jest faktura VAT)

  7. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Nie zwracane są ponadto żadne koszty wynikające z dostawy oraz zwrotu produktu. Kupujący ponosi koszty przesyłki towaru "w obie strony" tj. przesyłka do Kupującego i przesyłka do Sprzedającego.

  8. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.

  9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego zwracającego towar bez podania przyczyn.

  10. Wszelkie uszkodzenia zawartości paczki lub niezgodności wykryte po jej rozpakowaniu będą uwzględniane w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia dostarczenia. W innym przypadku uszkodzenia transportowe nie będą uwzględniane.

Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru wypełnionego formularza zwrotu.

 

Formularz zwrotu dostepny jest tutaj

 

Adres zwrotu towarów:

Magazyn Centralny Zumaline
Al. Roździeńskiego 93
40-203 Katowice